loading

Loading...

Lokaal Anders Soest – Anders willen zijn door anders te doen

Lokaal Anders Soest – Anders willen zijn door anders te doen

Lokaal Anders Soest bestaat uit betrokken mensen. Soesters die weten wat er leeft in de gemeente. Onze mensen zijn actief in het verenigingsleven, in wijken en buurten. Zij gaan de straat op om het gesprek met de Soesters aan te gaan.

Lokaal Anders Soest – Kortweg LAS!

Politiek is volgens ons gewoon een kwestie van doen! Heldere afspraken waarbij de belangen van de Soester inwoners en ondernemers centraal staan. Maar dat niet alleen! LAS staat ook voor meedoen en meepraten. In Soest zijn er veel goede ideeën en initiatieven. We moeten de kansen benutten en mensen de ruimte geven. De ramen en deuren open zetten!

Voor Soest met Soesters

Als lokale partij willen wij niet, zoals de landelijke partijen, de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep vertegenwoordigen. Wij willen er voor Soest en de Soesters zijn. LAS is een politieke beweging waar constructief denken, praten en handelen leidend is. Elke Soester kan en mag, als het in zijn eigen invloedssfeer ligt, een aandeel hebben in wonen, leven, werken en welzijn. Meedoen en meepraten dus!

De mooie en duurzame toekomst voor Soest en Soesterberg is ons ijkpunt. Wij zijn alert op invloeden die nadelig zijn voor de toekomst van onze mooie dorpen. Wij zijn en blijven waakzaam.

De mensen van LAS hebben verschillende achtergronden. Zowel ideologisch als politiek. Wat wij gemeen hebben is de overtuiging dat het anders kan in Soest. LAS is niet links en LAS is niet rechts. LAS is Soest en Soesterberg.

Waarom Lokaal Anders Soest?

Niet omdat wij vinden ‘dat die anderen het zo slecht doen.’ LAS wil samenwerken en daadkracht tonen. Met elkaar moeten we dat doen. Dus ook met de andere partijen.

Wij weten dat Soesters goede ondernemers zijn. Betrokken bij hun dorp. De gunfactor is hoog. De liefde voor het dorp is voelbaar bij de vele activiteiten en evenementen die georganiseerd worden. Soesters zijn kritisch maar ook positief.

Kritisch zijn is goed. Maar alleen maar kritiek uiten is te gemakkelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat politiek meer is dan overleggen en vergaderen. Politiek is samenwerken. Handen uit de mouwen. Met het college, met de raad, maar vooral met u: inwoner van Soest.

Als lokale partij willen wij niet, zoals de landelijke partijen, de mening van een bepaalde klasse, linkse, rechtse of christelijke groep vertegenwoordigen. Wij willen Soest en Soesterberg zijn. Te veel mensen zijn afgehaakt en teleurgesteld geraakt in de politiek. Omdat zij niet gehoord en gezien werden. LAS wil de afhakers weer betrekken bij Soest en Soesterberg. Omdat de politiek er voor de inwoners is. De inwoners zijn er niet voor de politiek.

LAS wil van de gemeenteraadsverkiezingen geen proefverkiezing voor de Tweede Kamer maken. Wij begrijpen dat landelijke vraagstukken onderwerp zijn op de politieke agenda. Maar op 21 maart zijn wat LAS betreft, lokale onderwerpen de speerpunten van de verkiezingen.

Wat wil LAS realiseren?

De inwoners van Soest en Soesterberg moeten mogelijkheden geboden worden om te wonen in een omgeving die duurzaam ontwikkeld is. Onze dorpen moeten kansen bieden voor een vitale leefomgeving. Het is toch leuk om in Soest of Soesterberg te wonen?

Dat willen wij realiseren door het overleg aan te gaan. Niet met de hakken in het zand en met de koppen tegenover elkaar staan. Samenwerken met andere partijen, met het verenigings- en bedrijfsleven en natuurlijk met de inwoners. Kortom: contact zoeken, de straat op. Met respect voor elkaars opvattingen en meningen.

Onze speerpunten voor de toekomst

  • Tijdig en heldere communicatie van een luisterende gemeente, die voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is. Wij willen een ambtenaar die ongevraagd hulp biedt en vraagt: “Waarmee kan ik u helpen?”
  • De Soesters mogen weer trots op hun dorp worden. Niet alleen vanwege de fraaie natuur en de vriendelijke mensen. De inwoners mogen ook blij en trots worden op de dienstverlening van ons gemeentelijk apparaat. LAS staat voor klantgerichte veranderingen die in de ogen van de inwoners noodzakelijk zijn.
  • De gemeente moet steeds weten wat er leeft in de buurten en wijken. Ons advies: ga de straat op en de wijken in!
  • Wonen in een omgeving die vitaal is en waar je energiek oud kunt worden. Een toekomstbestendige omgeving met nieuwe mogelijkheden voor wonen, zorgen, leven, werken en verkeer.
  • Het is toch heerlijk als je mee mag denken en mee mag praten over ontwikkelingen in je buurt, wijk of dorp. Meepraten is meedoen. LAS gaat voor maximale deelneming van de inwoners en wil dat lokale initiatieven met open armen worden ontvangen!
  • Aandacht en hulp voor mensen in de Soester samenleving die het niet zelfstandig redden. LAS zet zich in om deze mensen volwaardig deel te laten nemen.
  • Gemeentelijke plannen worden in een vroeg stadium bekend bij alle betrokkenen. Zo is er meer ruimte voor informatieverstrekking, inspraak en meedenken. LAS zet zich in voor politiek waarbij de behoeften, belangen en kansen goed worden gehoord, begrepen en meegenomen.

 

Wat wil LAS bereiken (link naar niveau 2)

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *