loading

Loading...

2-Constructief horzelen

2-Constructief horzelen

Beleid en uitvoering

De antwoorden op onze vier kernvragen zullen het beleid en handelen van LAS bepalen.

De realiteit is dat LAS thans met één zetel in de raad zit en dus een kleine partij is. De LAS-fractie bestaat uit drie mensen en is zeer actief. Desondanks is LAS niet in staat om over alle onderwerpen een gedegen mening te vormen. Daarvoor ontbreekt op dit moment simpelweg de capaciteit.

Daarom beperkt LAS zich tot die zaken die voor LAS cruciaal zijn, waar LAS nadrukkelijk een eigen visie en geluid kan laten horen, en waarvoor LAS verwacht binnen de raad bredere steun te kunnen vinden. Vitaliteit gerelateerde sociale aangelegenheden, zoals wonen met zorg, aangepaste woningen voor senioren, sport, leefbaarheid, werkgelegenheid en continuïteit van onze bedrijven, en aan duurzaamheid gerelateerde zaken, zoals zorg voor onze mooie omgeving en duurzame energievoorziening, zijn zaken waar wij ons altijd in verdiepen en waarover wij voortdurend in gesprek zijn met de ingezetenen van Soest. Binnen het gemeentebestuur dragen wij daarin dus bij aan goede oplossingen, mede door eigen onderzoek, met gebruikmaking van de kennis en kunde van onze achterban.

Op andere onderwerpen kiezen wij voor ‘constructief horzelen’: een kritisch-opbouwende houding richting het gemeentebestuur, vanuit een gevoel van aangedaan onrecht of het laten schieten van kansen voor (een groep van) onze inwoners. Constructief horzelen doet LAS op twee manieren:

  • Buiten de formele raadsbehandelingen om brengt LAS zaken via het college bij de gemeentelijke afdelingen. Voor kleinere burgerinitiatieven, wegaanpassingen, groenvoorzieningen, of voor handhavingszaken die wellicht in der minne geregeld kunnen worden, zijn wij regelmatig intermediair.
  • Wanneer er in de raad zaken aan de orde komen waar LAS (te) weinig dossierkennis van heeft, beperkt LAS zich tot het stellen van (indringende) vragen. Vragen die voortvloeien uit de vier strategische vragen van LAS en/of vragen die ons door onze achterban gesteld
    Zo brengt LAS zorgen uit de samenleving over bij het bestuur en ziet LAS toe op een zorgvuldige behandeling daarvan.
Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *