loading

Loading...

2-Wat wil LAS met de kernwaarden bereiken?

2-Wat wil LAS met de kernwaarden bereiken?

Lokaal Anders Soest – Anders willen zijn door anders te doen

LAS wil anders zijn door politiek anders te doen. Samenwerken is voor ons een belangrijke basis. Maar natuurlijk komt het in de politieke arena ook wel eens voor dat er stevig gediscussieerd moeten worden. Daar liepen wij niet voor weg de afgelopen jaren en daar zullen wij in de toekomst ook niet voor weglopen. Wanneer belangen van de inwoners op het spel staan dan willen wij de degens wel kruizen. We worden daarom ook wel eens LAS-tig genoemd. Tja, soms gaat het ons niet goed genoeg, niet snel genoeg. Bureaucratie is tegenwoordig vaak het alternatief voor een eenvoudige en pragmatische handeling.

Wat wij niet willen is een gemeente die zich trots is op een tevredenheidscijfer van 6,2. Wij willen een gemeente die gaat voor een 10. Misschien dat dan bij de volgende enquête een 8,5 uit de bus rolt.

Dat een gezin op straat gezet wordt is voor ons een voorbeeld hoe de gemeente niet met haar inwoners moet omgaan. Er is in deze zaak heel veel gepraat, maar er is zo weinig bereikt. Dit had toch veel menselijker opgelost moeten worden? Een luisterende gemeente is een gemeente die ruimte geeft aan initiatieven die goed zijn voor ons allemaal, ook als deze niet direct passen binnen bestaande regels.

Het verhaal van dit gezin is een voorbeeld van hoe wij anders om moeten gaan met elkaar. De komende jaren staan ons veel uitdagingen te wachten.

Wij staan met de komende raadsperiode en daarna (LAS kijkt verder dan vier jaar) aan de vooravond van een aantal belangrijke besluiten. Besluiten die voor de komende jaren hun weerslag kunnen hebben op de inwoners van Soest en Soesterberg.

Besluitvorming is een zaak voor alle Soesters. Daarom wil LAS zelf maar ook anderen motiveren tot opbouwend (mee)denken, meepraten en mee-handelen. Ieder heeft zijn of haar verantwoording en zijn mogelijkheden om dat te doen. Meedoen moet !

Behalve dat we er veel plezier in hebben, bedrijft LAS politiek omdat wij denken dat het anders en beter kan. Dat is onze drijfveer en onze passie.

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *