loading

Loading...

Echte inspraak – De inwoner als klant

Echte inspraak – De inwoner als klant

Kom je als burger met een verzoek om informatie of aanvraag voor een wat complexer dienst of product dan wordt het vaak stroperig. Aanvragen voor (ver)bouwen zijn voor velen een lijdensweg. Van afdeling naar afdeling en telkens opnieuw. Vrijwel elke aanvrager heeft deze ervaring. Inwoners hebben vaak het gevoel dat deze dienst “plichtmatig en zonder enig enthousiasme” wordt verleend. Doorlooptijden van een jaar zijn geen uitzondering.

Inwoners van Soest zijn klaar met een gemeente die zo met vergunningverlening omgaat.
Hoe mooi zou het zijn als iedereen met een brede glimlach spreekt over de dienstverlening door het gemeentehuis.

LAS is klaar voor het zorgen voor veranderingen die in de ogen van burgers broodnodig zijn, ook als dat geld kost. Met uw steun kan LAS die verandering gaan brengen!