loading

Loading...

Uw expertise – Gebruik kennis en kunde van inwoners

Uw expertise – Gebruik kennis en kunde van inwoners

Inwoners van Soest vragen – niet voor niets – om eerlijke kansen voor hun nieuwe inzichten en initiatieven. Zij vragen om een eerlijke en gelijkwaardige politieke en ambtelijke behandeling. In de huidige werkwijze blijkt dit steeds weer lastig realiseerbaar. Op basis van een verkiezingsuitslag worden voornemens  dichtgetimmerd,  plannen ambtelijk uitgewerkt, waarna inwoners ermee worden overvallen.  Dit is de op traditionele (machts)politiek gebaseerde gemeentepraktijk in Soest.

Wat zou het mooi zijn als de wensen, energie, ervaring, kennis en kunde van burgers zich verder bundelen en zo aan zeggingskracht en onderhandelingskracht winnen. Een samengaan van benodigde veranderingen en vernieuwingen, met het behouden en benutten van het waardevolle uit het verleden.

LAS is klaar voor het stimuleren en versterken van een “burgerkracht-beweging” o.a. door het initiëren van vroegtijdig overleg met álle betrokkenen, of dat nu over heel Soest  gaat (Omgevingsvisie 2020) dan wel over een straat, buurt of wijk.(Overhees, Smitsveen, Officierscasino)