loading

Loading...

4 Lekker heldere speerpunten

4 Lekker heldere speerpunten

De denk- en werkwijze van LAS is gebaseerd op vier kernwaarden:

  • Vitaliteit
  • Duurzaamheid
  • Participatie
  • Verantwoordelijkheid

Vitaliteit

Eem, berg, duinen en polder. Soest is sterk, levendig en prachtig. Het polderlandschap en de vergezichten rond de Eem. Het unieke landschap van de Soesterduinen. De bossen van Pijnenburg en de Vuursche bossen. Plekken die niet alleen mooi zijn, maar ook ruimte en een decor bieden voor ontspanning en rust. Vakantiegevoel in je eigen vertrouwde omgeving. In deze prachtige natuur is natuurlijk geen plaats voor stenen. Soest is een vitale gemeente waar ruimte is voor ondernemerschap, voor werkgelegenheid en voor wonen en recreatie. Soest is voor iedereen. We laten niemand vallen of zetten mensen buiten. Wij zijn sámen Soest.

Duurzaamheid

De natuur van Soest is mooi en moet voor de generaties na ons behouden blijven. Wij wonen in een mooie omgeving. Wij zijn verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen om hier goed voor te zorgen. Dat geldt niet alleen voor de natuur, maar ook alles wat hier de laatste jaren is opgebouwd. De voorzieningen in Soest zijn prima. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijventerreinen, die tot de beste van Nederland worden gerekend. De bebouwde omgeving met de verschillende wijken en diens verschillende karakters. De goed georganiseerde infrastructuur en onze energievoorziening. Maar dat alles prima voor elkaar is, betekent niet dat automatisch alles bij het oude blijft. Stilstand is achteruitgang. Alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee. Investeren is vooruitzien. Wij willen investeren in nieuwe vormen van wonen, werken en energievoorziening. LAS wil bij het vestigingsbeleid bedrijven voorrang verlenen die zich actief op deze terreinen manifesteren. De omslag naar schone energie moet een speerpunt zijn voor gemeente. Die bijdrage verwachten wij en zullen wij van harte ondersteunen. Energiekosten lager en het rendement hoger. Met oog voor mensen en natuur. Sámen met bestuur en inwoners slimme oplossingen zoeken én vinden.

Participatie = meedoen en meepraten = actieve deelname

Democratie op lokaal niveau is niet één keer in de vier jaar een wandeling naar de stembus maken. LAS wil meer. Namelijk dat inwoners meepraten en meedoen. De dorpen Soest en Soesterberg verdienen een brede inspraak. Niet alleen regeren vanuit ‘Het Witte Huis op het Dalplein’ maar ook vanuit de straat, de winkels, het bedrijfs- en verenigingsleven. Soest heeft al die mensen nodig. Dat is onze manier van politiek. Samen optrekken, zodat LAS u optimaal vertegenwoordigt bij raadsbeslissingen.

Verantwoordelijkheid

Wij hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid. De verantwoording hoe wij Soest doorgeven aan volgende generaties. Dat geldt vanzelfsprekend voor onze omgeving, voor de natuur en voor de infrastructuur. Maar dit is ook van toepassing voor onze waarden. Hoe gaan wij met elkaar om? Wat zijn onze omgangsvormen? Helpen wij elkaar of vallen wij te snel terug op bureaucratie. Wat wij vandaag ten goede veranderen kan van invloed zijn op de leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen. Een verantwoording die wij accepteren en waar wij keihard voor willen werken. Daarbij zullen er ongetwijfeld wel eens harde woorden vallen en wijken de meningen. Dat kan, dat mag en dat moet soms. Maar wat we met elkaar willen en moeten realiseren, dat is dat wij altijd tot een goede oplossing komen. Dat is wat Soest nu en op de lange termijn verdient.