loading

Loading...

Inspraakpolitiek 2.0

Inspraakpolitiek 2.0

Democratisch samenspel

Inwoners hebben landelijk én lokaal veel van  hun geloof in de politiek verloren.

Hoe mooi zou het zijn als de relatie tussen burgers, bedrijven, politiek en ambtenaren weer gebaseerd is op een (noodzakelijke) vertrouwensband.

LAS heeft in de afgelopen jaren bewezen voorbeeld en trekker te zijn van betrouwbare transparante gemeentepolitiek en wil dit uitbreiden. Helaas voor Soest strandden deze plannen veelal op een onwillige coalitie. (Overhees, ouderenzorg, sport)

Inwoners zijn klaar met de gevoelde minachting door de politiek!

Wat zou het mooi zijn als in de politiek niet vooral de partij- en coalitie-belangen domineren maar juist de brede belangen van Soesters.

Inwoners worden  steeds meer aangespoord tot en aangesproken op het leveren van eigen bijdragen.

Wat zou het mooi zijn wanneer (onder)nemers van burgerinitiatieven bij de gemeente op voldoende en passend gehoor en steun kunnen rekenen.

Daarvoor moet er veel veranderen, vooral in de manier waarop in Soest bestuurd wordt. Een college, bestaande uit vakbekwame empathische bestuurders met passie voor ons mooie Soest, moet van iedereen zijn en niet van enkele partijen.

Alleen zo ontstaat een  overheid, die zich dienstbaar opstelt naar een samenleving die graag wil meedoen, meespreken en beslissen. Een overheid die daarnaast ook daadkrachtig doet waar zij voor besteld zijn en óók beschermt wat bescherming nodig heeft. Op weg naar een vitale en duurzame gemeente.

LAS wil dat andere bestuur in Soest brengen. Uw steun helpt dat mogelijk maken.