loading

Loading...

Slim bouwbeleid – Waar bouwen (rood) en waar niet (groen)

Slim bouwbeleid – Waar bouwen (rood) en waar niet (groen)

Inwoners zijn klaar met wéér een flat in de achtertuin!

De behoefte aan extra woningen in Soest wordt door veel inwoners gevoeld. Lange wachtlijsten tonen dit nog eens aan. Noodgedwongen zoeken veel jongeren hun heil buiten Soest. Wat er nieuw gebouwd wordt is voor hen vaak niet betaalbaar. Nieuw bouwen kan nu alleen binnen de oude bebouwingsgrenzen (rode contour), met als gevolg dat elk vrij stukje wordt volgebouwd. En steevast gaat dit gepaard met de nodige protesten.

Inwoners willen geen volgepropt dorp, wél een groen dorp. Groen in en rond het dorp, zonder de nu bestaande rommelranden. Ruim die op door beheerst te bouwen, wat je anders ín het dorp moet doen.

Waar de gemeente het eerder liet liggen is LAS klaar om bestaande plannen voor het verfraaien van die rommelranden, ook door beperkte nieuwbouw te laten uitvoeren . (Hees/Hooiweg/Koninginnelaan)

Wat zou het mooi zijn wanneer er binnen de dorpen  nog veel groen overblijft.
LAS is klaar voor behoud van voldoende kenmerkend groen in Soest.

LAS is klaar voor goede gesprekken met inwoners over “welk dorp wil Soest zijn en worden?”

Met uw steun kan LAS dit op gang brengen!