loading

Loading...

Actieve Senioren – Zorg voor elkaar

Actieve Senioren – Zorg voor elkaar

Inwoners van Soest, ook en vooral de senioren, zijn vaak actief in vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Zo ook de leden van het COSBO. Al dan niet op verzoek leveren zij een waardevolle bijdrage, ook richting het gemeentebestuur. Vanuit hun deskundige betrokkenheid hebben zij op verzoek van de gemeente, met veel inzet een voorstel uitgewerkt, in het kader van voorlichting aan en bewustwording van ouderen op hun toekomstige woonbehoefte. Zonder inhoudelijke reactie wordt dit plan als “te duur” terzijde geschoven.

Actieve senioren zijn klaar met het negeren door de gemeente!

Hoe mooi zou het zijn als die senioren wél mee mogen doen!
LAS is klaar voor de plannen van het COSBO. Met voldoende steun krijgt LAS de gelegenheid de nodige verandering te realiseren en gaan de ouderen óók meedoen.

De Soesterbergers zijn klaar met te weinig zorgplaatsen voor hun ouderen! Hard vechten door inwoners heeft de Heijbergh open gehouden. Voor een dorp met nu al 6.500 inwoners is echter het aantal plekken in de langdurige zorg volstrekt onvoldoende. (nog niet de helft van wat als landelijk gemiddelde wordt beschouwd)

Hoe mooi zou het zijn als alle inwoners in hun dorp verzorgd kunnen worden, wanneer zij dat nodig hebben?

LAS is klaar voor een eerlijke verdeling van de nodige zorgplaatsen over de hele gemeente! Met uw steun……

LAS is klaar met het niet aanpakken van armoede onder (1000!) kinderen.

In Soest wonen en leven naar schatting 1.000 kinderen onder de armoedegrens. Vaak in gezinnen met meer dan alleen geldproblemen. Deze kinderen worden pas echt geholpen als de problemen in het gezin worden aangepakt. Daarmee kan ook het probleem van overlast door hangjongeren beteugeld worden. Wat zou het mooi zijn als die gezinnen weer écht kunnen meedoen.

LAS is klaar voor de aanpak van die armoede, door vooral die gezinnen te stimuleren, orde op zaken te stellen en kansen te bieden om mee te doen. Dat vraagt verandering in de manier waarop armoedebestrijding wordt opgepakt. Met voldoende steun kan LAS die verandering brengen.